Co se děje v ulici Vinohradská | Koncepční studie Vinohradské ulice | Ulice Vinohradská, Praha

Nechte si zasílat novinky z pražských ulic

Zadejte váš email

     Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) byl pověřen Radou hlavního města Prahy (usnesení č. 2980) vypracováním Koncepční studie ulice Vinohradská....

    Studie, která v současné době vzniká v úzké spolupráci s MČ Praha 2 a MČ Praha 3, bude podkladem pro koordinaci probíhajících a budoucích investičních záměrů v této ulici a na veřejných prostranstvích, která na ni bezprostředně navazují.

     

    K čemu slouží Koncepční studie?

      Koncepční studie Vinohradské ulice napomůže ke koordinaci jednotlivých investičních záměrů tak, aby realizované zásahy odpovídaly významu ulice a reagovaly na současné potřeby obyvatel města. Nové uspořádání tramvajových zastávek, vybudování nových přechodů pro chodce nebo zajištění větší bezbariérovosti, povedou k výraznému zvýšení komfortu uživatelů. Kromě zlepšení dopravního řešení dojde také ke zkvalitnění veřejných prostranství. Úpravy chodníků, obnova laviček a dalšího mobiliáře nebo vysázení stromů v ulici – to jsou jen některé z doporučení Manuálu tvorby veřejných prostranství, ze kterého bude rekonstrukce vycházet.

 

      Spolu s uživateli Vinohradské, kteří se do plánování ulice zapojují již od samého začátku projektu, přišli architekti z IPR s celou řadou doporučení pro zkvalitnění veřejných prostranství – od lepšího dopravního řešení, přes pohodlnější tramvajové zastávky, po příjemnější podmínky pro pěší.